House for sale in Hasalaka

4
0

Updated…..

මහනුවර – මහියංගණය ප්‍රධාන පාරට මීටර් 100 ක් ඇතුලට හසලක නගරයට 1km ක් නුදුරින් පර්චස් 40 ක් වන වටිනා නිවස සමඟ ඉඩම ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත. මිල – ලක්ෂ 37 යි….

විමසීම් – 0768403507/0771642966
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *