Land

6
0

කාලය කා දැමූවෙක් නිසා නැවත පල කරමි
කටුගස්තොට නුගවෙල
කුඩා නිවසක් සමග පර්චස් 28ක් ඇත.
ලක්ෂ 30
0772270273
මුදල් හදිසියක් නිසා ඉක්මනින් විකිණේ.
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *