Malabe Land

3
0

0701113597 Call me.
මාලබේ පර්චස් 6 ක ඉඩමක්.
සල්ලි හදිස්සියකට දෙන්නෙ.
වෙල් යායක් ආසන්නව පිහිටා ඇත.
ගාන කතා කරගන්න පුලුවන්.
අඩු කරලා දෙන්න පුලුවන්.


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *